Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm chức năng

  Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm chức năng Hiện nay, thị trường thực phẩm chức năng đang phát triển mạnh với hàng ngàn doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên, đây là ngành nghề kinh doanh có chịu sự quản lý khắt khe từ…