Gửi hàng hoá đi Na Uy từ Việt Nam thủ tục có đơn giản không?

Gửi hàng hoá đi Na Uy từ Việt Nam thủ tục có đơn giản không? Những mặt hàng hoá có thể gửi hàng đi Na Uy tại Nasa Express Sau đây là những mặt hàng hoá có thể được gửi đi Na Uy Gửi tài liệu, giấy tờ, thư từ, hoặc sách vở,… Gửi quần…