DỊCH VỤ KHAi THUÊ HẢI QUAN TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ NỘI BÀI HÀ NỘI

Khai thuê hải hay khai báo hải quan quan tức làm những thủ tục hải quan cần thiết khi xuất – nhập khẩu hàng hóa. Đó là những thủ tục cần thiết để hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới một quốc…

DỊCH VỤ HẢI QUAN TRỌN GÓI

Tất cả quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đều đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế của đất nước mình. Một nền kinh tế phát triển không chỉ giúp đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng GDP mà còn giúp khẳng định vị thế của đất nước đó. Hỗ trợ…