Thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu

1. Trình tự thực hiện: * Đối với cá nhân, tổ chức: Người nhập khẩu phải khai Tờ khai nguồn gốc theo đúng các tiêu thức in sẵn trên Tờ khai nguồn gốc. Căn cứ để người nhập khẩu khai trên tờ khai nguồn gốc là Giấy chứng nhận chất lượng xe ô tô nhập khẩu…

Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu về phục vụ sản xuất thực phẩm chức năng

1/ Căn cứ pháp lý: Căn cứ quy định tại Khoản 7, Điều 13, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì:  Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu…

Thủ tục hải quan nhập khẩu xe ôtô mới 100% 7 chỗ ngồi từ Mỹ về để kinh doanh.

1/ Căn cứ pháp lý: Căn cứ Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 : Tại Điều 14 quy định: 1. Chỉ doanh nghiệp mới được xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô. 2. Doanh nghiệp được quyền nhập khẩu ô tô sau khi đáp ứng các điều kiện và được cấp. Giấy phép kinh…

Thủ tục hải quan đối với xe ô tô không quá 9 chỗ ngồi

1/ Căn cứ pháp lý: Nghị Định 187/2013/NĐ-CP Thông tư  20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011. Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/32006 Thông tư Liên tịch số  25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14/6/2010. Kiểm tra CLNN theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006. Thông tư 31/2009/TT-BGTVT ngày 19/11/2009. Thông tư 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011. Thông tư 55/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014. 2/ Hồ sơ: Thực hiện theo Điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC bao gồm: – Tờ khai Hải quan…

Thủ tục hải quan sao y tờ khai hải quan

1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân có hàng hóa thuộc đối tượng hoàn thuế quy định tại Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính hoặc thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ hợp đồng gia công, khi làm thủ tục hoàn thuế…

Quyết toán việc XK, sử dụng hàng hóa miễn thuế là VLXD đưa vào khu phi thuế quan

1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc xuất khẩu hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan, người đăng ký danh mục hàng hoá xuất khẩu miễn thuế phải quyết toán với cơ quan hải quan nơi…

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa là thực phẩm

1/ Căn cứ pháp lý: Căn cứ Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định: Các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm) 1. Sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng…

Những điều cần lưu ý khi nhập khẩu hàng vào Úc

Yêu cầu của hải quan Úc đối với hàng nhập khẩu. Tất cả hàng hoá nhập khẩu vào Úc phải được hải quan thông quan. Khi nhập khẩu hàng hoá, Cơ quan Hải quan có thể cung cấp thông tin về thuế và các quy định nhập khẩu, như các yêu cầu về thông quan, các hàng…

Cách Khai Tờ Khai Hải Quan Xuất Khẩu Trong 8 Bước

Giới thiệu về tờ khai hải quan xuất khẩu Tờ khai hải quan xuất khẩu sử dụng để khai báo thông tin về lô hàng xuất khẩu, cơ bản bao gồm: – Đơn vị hải quan cửa khẩu – Công ty xuất khẩu, công ty nhập khẩu – Phương thức, phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu – Tên…