Dịch vụ khai báo hải quan tại cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên) – Sop Hun (Lào)

Khai báo Hải quan là một trong những khâu rất quan trọng trong quá trình xuất – nhập khẩu hàng hóa, việc khai báo Hải quan đòi hỏi sự linh hoạt của nhân viên giàu kinh nghiệm để xử lý các vấn đề phát sinh và hệ thống trang thiết bị hiện đại để phục…

Dịch vụ khai báo hải quan tại cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang) – Thiên Bảo (TQ)

Khai báo Hải quan là một trong những khâu rất quan trọng trong quá trình xuất – nhập khẩu hàng hóa, việc khai báo Hải quan đòi hỏi sự linh hoạt của nhân viên giàu kinh nghiệm để xử lý các vấn đề phát sinh và hệ thống trang thiết bị hiện đại để phục…

Thủ tục nhập khẩu trái cây tươi vào Việt Nam

Thủ tục nhập khẩu trái cây tươi vào Việt Nam cần có những điều kiện sau: 1. Thủ tục nhập khẩu trái cây tươi vào Việt Nam Theo quy định tại điểm 2, Điều 1 Thông tư 39/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục vật thể thuộc…

Thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài

– Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan nơi đã làm thủ tục xuất khẩu + Bước 2: Thông tin trên tờ khai hải quan được Hệ thống tự động kiểm tra để đánh giá các điều kiện được chấp…

Thủ tục hải quan: Nhập khẩu gạo

Căn cứ pháp lý Thủ tục nhập khẩu gạo: Căn cứ Quyết định số 4069/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông…