Thủ tục xử lý hàng tồn đọng kho ngoại quan

Trình tự thực hiện: Bước 1:  Thông báo về hàng hóa gửi trong kho ngoại quan 1. Chậm nhất là 15 ngày, trước ngày hợp đồng thuê kho ngoại quan hoặc hợp đồng gia hạn thuê kho ngoại quan hết hạn, chủ kho ngoại quan có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ hàng…

Thủ tục xác định trước xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

Trình tự thực hiện: – Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận trước xuất xứ tại Cục Hải quan tỉnh/thành phố, ít nhất 90 ngày trước khi nhập khẩu hàng hóa. – Bước 2: Cục Hải quan tỉnh/thành phố tiếp nhận, kiểm tra số lượng chứng từ hồ sơ…

Thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng, nguyên liệu nhập khẩu, tạm nhập

Trình tự thực hiện: + Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị làm thủ tục hải quan đối với khí và LPG nhập, tạm nhập. + Bước 2: Kiểm tra hồ sơ (trường hợp có nghi vấn với chứng từ bản chụp, Chi cục Hải quan yêu cầu doanh nghiệp xuất trình bản…

Thủ tục hải quan đối với hành lý ký gửi bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn tại sân bay quốc tế

Trình tự thực hiện: (1) Công việc của cơ quan Hàng không: a) Cuối mỗi chuyến bay, cơ quan Hàng không thu gom toàn bộ hành lý bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn (nếu có). b) Lập 02 bản kê; nội dung bản kê gồm: tên Hãng hàng không, số hiệu chuyến bay, thời…

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

– Trình tự thực hiện: Bước 1: Người khai hải quan khai và nộp hồ sơ hải quan (thủ tục này không áp dụng đối với nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn…

Thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh

Trình tự thực hiện: + Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh phải được thực hiện tại trụ sở hải quan cửa khẩu nhập đầu tiên và cửa khẩu xuất cuối cùng. + Hàng hoá quá cảnh không qua lãnh thổ đất liền được lưu kho trong khu vực cửa khẩu. +…

Thủ tục đăng ký Sổ hải quan giám sát phương tiện và Giấy chứng nhận điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan

Trình tự thực hiện: + Bước 1: Đối tượng đăng ký chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ cho cơ quan Hải quan. + Bước 2: Cơ quan Hải quan tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ.. + Bước 3: Cơ quan Hải quan cấp 01 Sổ hải quan giám sát phương…

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài

Trình tự thực hiện: Bước 1: Nộp, xuất trình Phiếu xuất kho do doanh nghiệp lập theo quy định về pháp luật kế toán trong đó có ghi cụ thể hàng hóa xuất kho của từng tờ khai nhập kho. Bước 2: Cập nhật thông tin hàng hóa nhập kho ngoại quan vào phần mềm…

Thủ tục thay tờ khai hải quan (thủ công- điện tử)

Trình tự thực hiện: I. Thực hiện bằng phương thức thủ công: + Bước 1: Người khai hải quan có văn bản gửi cơ quan hải quan (Chi cục Hải quan) nơi đăng ký tờ khai giải trình lý do đề nghị thay tờ khai hải quan khác; + Bước 2: Cơ quan hải quan (Lãnh đạo…

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ

– Trình tự thực hiện: Bước 1:  Trước khi chuyến hàng đến, doanh nghiệp chuyển phát nhanh (i) tiếp nhận bản lược khai hàng hóa từ đối tác nước ngoài; chuyển bản lược khai hàng hóa cho Chi cục Hải quan chậm nhất 02 giờ trước khi chuyến hàng được vận chuyển đến địa điểm…