THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ ĐẶT GIA CÔNG Ở NƯỚC NGOÀI

1. Trình tự thực hiện: Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhận gia công cho thương nhân nước ngoài thực hiện tương tự như quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Ngoài ra, đối với loại hình này còn phải thực hiện các thủ…

Thủ tục hải quan và điều kiện nhập khẩu phế liệu

1. Cơ sở pháp lý: – Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ – Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương – Bộ Tài nguyên và Môi trường; – Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên…

Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu

– Trình tự thực hiện: + Bước 1: Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu + Bước 2: Thông tin trên tờ khai hải quan được Hệ thống tự động kiểm tra để đánh giá các điều kiện được chấp nhận đăng…

Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu thương mại

– Trình tự thực hiện: – Bước 1: Người khai hải quan thực hiện việc khai báo hải quan và xuất trình hồ sơ hải quan (nếu có), xuất trình thực tế hàng hoá (nếu có) cho cơ quan hải quan. – Bước 2: Công chức hải quan thực hiện việc thông quan hàng hoá…

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá vận tải đa phương thức quốc tế vận chuyển từ nước ngoài đến Việt Nam và giao trả hàng hóa cho người nhận hàng trong lãnh thổ Việt Nam

Trình tự thực hiện: Trách nhiệm của người vận tải: Bước 1: Làm thủ tục hải quan để chuyển cảng hàng hoá; Bước 2: Luân chuyển hồ sơ hải quan giữa hải quan cảng đi, hải quan cảng đến; đảm bảo nguyên trạng hàng hoá, niêm phong hải quan (nếu có), niêm phong của hãng vận tải…

Thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cảng

Trình tự thực hiện:  – Đối với cá nhân, tổ chức Trách nhiệm của người vận tải: + Làm thủ tục hải quan để chuyển cảng hàng hoá; + Luân chuyển hồ sơ hải quan giữa hải quan cảng đi, hải quan cảng đến; + Đảm bảo nguyên trạng hàng hoá, niêm phong hải quan…

Thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính

 Trình tự thực hiện: Bước 1:  Doanh nghiệp thay mặt chủ hàng làm thủ tục hải quan, xuất trình hồ sơ, bưu gửi để công chức hải quan kiểm tra theo yêu cầu. Bước 2: Cơ quan hải quan thực hiện làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định.…

Thủ tục nhập khẩu nhập khẩu trang thiết bị y tế

1/ Căn cứ pháp lý: Căn cứ quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; công văn 3593/BYT-CB-TC ngày 23/6/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn Nghị định 36/2016/NĐ-CP. Theo đó các trang thiết bị y tế nhập khẩu phải được đăng ký lưu hành, trang thiết bị y tế…

Thủ tục hải quan đối với điện thoại di động

1/ Căn cứ pháp lý: Nghị Định 187/2013/NĐ-CP Thông tư  18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014. 2/ Hồ sơ: Thực hiện theo Điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC. – Tờ khai Hải quan : 02 bản chính. – Hợp đồng mua bán: 01 bản chụp. – Hóa đơn Thương mại : 01 bản chụp. – Bản kê chi tiết hàng hóa đối với…