Thủ tục sao y tờ khai hải quan bản chính do cơ quan hải quan lưu trong bộ hồ sơ hoàn, không thu thuế

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014 Thủ tục sao y tờ khai hải quan bản chính do cơ quan hải quan lưu trong bộ hồ sơ hoàn, không thu thuế – Trình tự thực hiện: – Bước 1: Người nộp thuế có hàng hóa thuộc đối tượng hoàn thuế quy định tại Điều…

Thủ tục nhập khẩu hải quan đối với xe đầu kéo

1/ Căn cứ pháp lý: – Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ: Ô tô các loại đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu nếu bảo đảm điều kiện: loại đã qua sử dụng không quá 5 (năm) năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu. – Kiểm tra CLNN theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày…

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa của người xuất cảnh, nhập cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh qua biên giới.

Trình tự thực hiện Bước 1. Người khai hải quan (chủ hàng, người điều khiển phương tiện) phải khai báo hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu trên tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu và khai báo phương tiện vận tải xuất cảnh/nhập cảnh trên tờ khai phương tiện xuất cảnh/nhập cảnh, đồng thời phải nộp…

Thủ tục nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm

1/ Căn cứ pháp lý: Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định yề quản lý mỹ phẩm. Các sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu…

Thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh khi hệ thống VNACCS có sự cố

Bộ Tài chính nhận được báo cáo vướng mắc của Hải quan địa phương liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh trong trường hợp hệ thống gặp sự cố. Về việc này, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau: 1. Hồ sơ hải quan: a) Tờ khai…

Thủ tục hải quan thanh khoản hàng bán tại cửa hàng miễn thuế

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014 Thủ tục thanh khoản hàng bán tại cửa hàng miễn thuế. – Trình tự thực hiện: Bước 1: Thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế chuẩn bị hồ sơ thanh khoản nộp cho cơ quan hải quan (theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 148/2013/TT-BTC…

Thủ tục nhập khẩu dụng cụ, thiết bị thể thao đã qua sử dụng

1/ Căn cứ pháp lý: Theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, Thông tư 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công thương thì mặt hàng nêu trên đã qua sử dụng có mã HS theo phân nhóm 9506 không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu. 2/ Hồ sơ: –…

Thủ tục nhập khẩu dây dẫn thức ăn thông qua ống thông

1/ Căn cứ pháp lý: Hiện nay, việc nhập khẩu trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/7/2016. Theo đó: Tại khoản 2 điều 40 quy định: Trang thiết bị y tế đã có…

Thủ tục nhập khẩu hải quan dầu nóng xoa bóp tại Việt Nam

1/ Căn cứ pháp lý: Theo danh mục biểu thuế ban hành kèm theo luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì: Mặt hàng dầu xoa bóp được xếp vào phân nhóm có mã 30049055 thuộc chương dược phẩm. Theo quy định tại Điều 2 Luật Dược số 105/2016/QH13 định nghĩa Dược là thuốc và nguyên liệu…