Thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh

Trình tự thực hiện: + Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh phải được thực hiện tại trụ sở hải quan cửa khẩu nhập đầu tiên và cửa khẩu xuất cuối cùng. + Hàng hoá quá cảnh không qua lãnh thổ đất liền được lưu kho trong khu vực cửa khẩu. +…

Thủ tục đăng ký Sổ hải quan giám sát phương tiện và Giấy chứng nhận điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan

Trình tự thực hiện: + Bước 1: Đối tượng đăng ký chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ cho cơ quan Hải quan. + Bước 2: Cơ quan Hải quan tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ.. + Bước 3: Cơ quan Hải quan cấp 01 Sổ hải quan giám sát phương…

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài

Trình tự thực hiện: Bước 1: Nộp, xuất trình Phiếu xuất kho do doanh nghiệp lập theo quy định về pháp luật kế toán trong đó có ghi cụ thể hàng hóa xuất kho của từng tờ khai nhập kho. Bước 2: Cập nhật thông tin hàng hóa nhập kho ngoại quan vào phần mềm…

Thủ tục thay tờ khai hải quan (thủ công- điện tử)

Trình tự thực hiện: I. Thực hiện bằng phương thức thủ công: + Bước 1: Người khai hải quan có văn bản gửi cơ quan hải quan (Chi cục Hải quan) nơi đăng ký tờ khai giải trình lý do đề nghị thay tờ khai hải quan khác; + Bước 2: Cơ quan hải quan (Lãnh đạo…

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ

– Trình tự thực hiện: Bước 1:  Trước khi chuyến hàng đến, doanh nghiệp chuyển phát nhanh (i) tiếp nhận bản lược khai hàng hóa từ đối tác nước ngoài; chuyển bản lược khai hàng hóa cho Chi cục Hải quan chậm nhất 02 giờ trước khi chuyến hàng được vận chuyển đến địa điểm…

Dịch vụ hải quan tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế có cảng biển và cảng hàng không lớn nhất cả nước. Tại đây hiện có rất nhiều các doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ liên quan đến thủ tục thông quan hàng hóa. Công ty TNHH AirPortCargo chúng tôi là một Đại lý hải…

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế.

– Trình tự thực hiện: I. Trước khi chuyến hàng đến: 1. Trách nhiệm của doanh nghiệp: 1.1. Tiếp nhận bản lược khai hàng hóa từ đối tác nước ngoài; chuyển bản lược khai hàng hóa cho Chi cục Hải quan chậm nhất 02 giờ (đối với hành trình bay tuyến dài – trên 06 giờ…