Chuyển phát nhanh bánh cốm làm quà tặng từ Hà Nội đi Đà Nẵng

Chuyển phát nhanh bánh cốm làm quà tặng từ Hà Nội đi Đà Nẵng

Chuyển phát nhanh bánh cốm làm quà tặng từ Hà Nội đi Đà Nẵng Vào mỗi mùa thu đất trời Hà Nội, không ai không nhớ đến thức quà nổi tiếng từ lúa non chính. Là món bánh cốm từ lâu đời được làm từ nếp cái hoa vàng. Cốm là một thức quà vừa…