Chuyển phát nhanh hàng hóa, tài liệu từ Nhật Bản về Việt Nam an toàn, nhanh chóng

Chuyển phát nhanh hàng nặng từ Đà Nẵng đến Sài Gòn

Chuyển phát nhanh hàng nặng từ Đà Nẵng đến Sài Gòn 1. Khái niệm hàng nặng : Hàng nặng (Weight cargo) là hàng mà trọng lượng 1 tấn (1.000kg) có dung tích bằng hoặc nhỏ hơn 1 mét khối (M3). Đơn giá cước cho hàng nặng thường được tính trên cơ sở trọng lượng. Thuật…