Chuyển phát trong ngày

Chuyển phát trong ngày tại Airport Cargo

Vietnam Airlines (VN), Japan Air (JAL), Vietjet Air VJ) Asiana Airline (OZ), Thai Airway (TG), Area Flot, China Airlines (CI), Emirate Airway (Ek) Tại Indochinapost, chúng tôi luôn cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất tới quý khách hàng. AIRPORT CARGO cung cấp chuyển phát trong ngày các mặt hàng:  –         Hàng hóa thông…