Hành trình vận chuyển Vaccine nhanh chóng trong thời kỳ dịch bệnh

Hành trình vận chuyển Vaccine nhanh chóng trong thời kỳ dịch bệnh Vaccine là loại “hàng hóa” đặc biệt. Để đảm bảo tối đa chất lượng và an toàn cho người tiêm. Vaccine cần được bảo quản và vận chuyển theo quy trình nghiêm ngặt. Bảo quản Vaccine Vaccine an toàn là vaccine phải được…