Dịch vụ vận chuyển cá khô bằng đường hàng không đến Ấn Độ

Tổng hợp những thuật ngữ tiếng Anh về Logistics cần biết

Tổng hợp những thuật ngữ tiếng Anh về Logistics cần biết Hàng hóa GW/NW : Gross Weight/Net Weight: khối lượng cả bì / khối lượng tịnh CBM: Cubic Meter: thể tích DG: Dangerous Goods: hàng nguy hiểm FCL: Full Container Load: hàng giao nguyên container LCL: Less than Container Load: hàng giao lẻ container thuật…