Vận chuyển cà phê từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Phnôm Pênh - Campuchia

Vận chuyển cà phê từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Phnôm Pênh – Campuchia

Vận chuyển cà phê từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Phnôm Pênh – Campuchia Hiện nay tuyến đường vận chuyển đến Campuchia được nhiều đơn vị quan tâm nhiều hơn do sự hợp tác phát triển giữa 2 nước Việt Nam – Campuchia. Với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị…