Chuyển dược mỹ phẩm đi Thái Lan

Vận chuyển dược phẩm từ Đà Nẵng đến Phú Quốc

Vận chuyển dược phẩm từ Đà Nẵng đến Phú Quốc 1. Dược phẩm là gì? Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO dược phẩm được hiểu chung như sau: Dược phẩm hay còn gọi là thuốc bao gồm hai thành phần cơ bản là thuốc Tân dược và thuốc Y học cổ truyền. Thuốc…