Vận chuyển hàng linh kiện máy Hà Lan về Việt Nam thủ tục đơn giản

Vận chuyển hàng linh kiện máy Hà Lan về Việt Nam thủ tục đơn giản

Vận chuyển hàng linh kiện máy Hà Lan về Việt Nam thủ tục đơn giản Việt Nam và EU ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) ngày 30/06/2019 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/08/2020, theo hiệp định này, Việt Nam dành ưu đãi về thuế quan…