Vận chuyển mẫu vải sang Trung Quốc nhanh chóng

Vận chuyển hạt tiêu đi Dubai bằng đường hàng không

Vận chuyển hạt tiêu đi Dubai bằng đường hàng không Thị trường  được đánh giá là “rất hấp dẫn” với dân số 3,331 triệu người, thu nhập bình quân đầu người khoảng 14.611 USD/năm trong đó tầng lớp trung lưu ngày một phát triển (chiếm từ 10-25%), văn hóa tiêu dùng của người dân ngày…