Vận chuyển hạt tiêu đi Thái Lan bằng đường hàng không

Vận chuyển hạt tiêu đi Nga bằng đường hàng không

Vận chuyển hạt tiêu đi Nga bằng đường hàng không Thị trường Nga được đánh giá là “rất hấp dẫn” với dân số 143,5 triệu người, thu nhập bình quân đầu người khoảng 14.611 USD/năm trong đó tầng lớp trung lưu ngày một phát triển (chiếm từ 10-25%), văn hóa tiêu dùng của người dân…