Gửi hàng trưng bày đến Thái Lan thủ tục trọn gói 100%

Vận chuyển mẫu vải từ Trung Quốc về Việt Nam nhanh chóng

Vận chuyển mẫu vải từ Trung Quốc về Việt Nam nhanh chóng Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan Việt Nam vải may mặc trên thị trường nước ta có hơn 50% là vải được nhập khẩu từ Trung Quốc. Không chỉ tiếp tục tăng về số lượng, vải Trung Quốc nhập…