Vận chuyển thiết bị điện tử đi Nhật Bản từ sân bay Tân Sơn Nhất

Vận chuyển thiết bị điện tử đi Nhật Bản từ sân bay Tân Sơn Nhất Thái Lan có diện tích 513.120 km², dân số vào khoảng 68 triệu người (ước tính 2019). Khoảng 75% là dân tộc Thái, 14% là người Thái gốc Hoa và 3% là người Mã Lai, phần còn lại là những…