Vận chuyển trái cây sấy từ Đà Nẵng đến Cần Thơ

Vận chuyển trái cây sấy từ Đà Nẵng đến Cần Thơ

Vận chuyển trái cây sấy từ Đà Nẵng đến Cần Thơ Trái cây sấy là gì? Trái cây sấy khô là các loại củ quả có hàm lượng nước bên trong đã được rút cạn. Thông qua kỹ thuật sấy hay phơi tự nhiên. Sản phẩm có ở dạng khô giòn, dạng dẻo hay dạng…