Nhận vận chuyển máy móc thiết bị hàng gia dụng bằng tàu hỏa đi ra Hà Nội

Sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam khiến cho nhu cầu vận chuyển chuyển máy móc thiết bị hàng gia dụng tăng cao. Các công ty vận tải trong nước, trong đó có airportcargo.vn  đã nắm bắt được xu thế thị trường và cho ra đời những dịch vụ vận chuyển hàng hóa gửi đi ra Hà Nội bằng tàu hỏa.…