INTERNATIONAL TRANSPORTATION/LOGISTICS

TIẾNG ANH XNK- INTERNATIONAL TRANSPORTATION/LOGISTICS

ESSENTIAL WORDS FOR EXPORT-IMPORT-LOGISTICS SECTION 2: INTERNATIONAL TRANSPORTATION/LOGISTICS Khi làm về xuất nhập khẩu, các nhân viên ơ tất cả các bộ phận đều cần sử dụng thông thạo tiếng Anh. Hôm nay, Airportcargo xin gửi đến bạn bài học đầu tiên về tiếng Anh chuyên ngành SS2: INTERNATIONAL TRANSPORTATION/LOGISTICS. Shipping Lines: hãng tàu NVOCC: Non vessel…

ATIGA

ATIGA là gì?

Nguyên tắc xây dựng cam kết trong ATIGA là các nước ASEAN phải dành cho nhau mức ưu đãi tương đương hoặc thuận lợi hơn mức ưu đãi dành cho các nước đối tác trong các thỏa thuận FTA mà ASEAN là một bên của thỏa thuận. Nhằm tiến tới tự do hóa hoàn toàn…