xuất nhập khẩu đường biển

Xuất nhập khẩu đường biển – Tổng quan những thông tin cần biết!!!

Đối với một đất nước có đường biển dài như Việt Nam thì xuất nhập khẩu hàng hải sẽ chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tất cả các loại xuất nhập khẩu. Do đó, hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về xuất nhập khẩu đường biển với Airport Cargo. Những thông tin này,…

tìm hiểu tải trọng

Tìm hiểu tải trọng là gì, chi tiết số liệu tải trọng cần biết!!!

Kể cả những người không làm vận tải hay có làm vận tải, chắc chắn đều đã từng nghe đến từ tải trọng. Tải trọng là một từ rất đặc trưng trong ngành logistic. Tất cả  những ai làm trong ngành đều phải hiểu nghĩa của nó. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khách hàng hoặc…