GLOBALG.A.P. là gì? Đạt tiêu chuẩn xuất khẩu GLOBALG.A.P?

Tiêu chuẩn xuất khẩu GLOBALG.A.P. (Good Agricultural Practice) là tiêu chuẩn quốc tế chứng nhận việc thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Với mục tiêu tiên quyết tạo nên nền nông nghiệp an toàn và bền vững toàn cầu, các tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. được xây dựng nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất nông…

Tiêu chuẩn xuất khẩu HACCP

HACCP là gì? Cách đạt tiêu chuẩn xuất khẩu HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) là “Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn. Tiêu chuẩn xuất khẩu HACCP là một công cụ để đánh giá các mối nguy và thiết lập các hệ thống kiểm soát. Tiêu chuẩn xuất khẩu HACCP tập trung vào việc phòng ngừa…

tiêu chuẩn xuất khẩu sang Singapore

Tiêu chuẩn xuất khẩu nông sản sang Singapore

Để xuất khẩu nông sản sang Singapore hay bất kỳ quốc gia nào khác. Bạn cần tìm hiểu các quy định cụ thể đối với từng sản phẩm nông sản. Bởi không phải sản phẩm nào cũng được nhập khẩu vào Singapore. Thực chất, nhập khẩu vào Singapore không có những thủ tục phức tạp.…