Xuất khẩu hàng hóa bằng đường hàng không với điều kiện DDP

Xuất khẩu hàng hóa bằng đường hàng không với điều kiện DDP Bạn đang có đối tác kinh doanh ở nước ngoài yêu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không? Hợp đồng ký kết với điều kiện giao hàng DDP? Bạn không rõ về quy trình, thủ tục, trách nhiệm phải làm khi…