Thủ tục nhập khẩu trái cây tươi vào Việt Nam

Thủ tục nhập khẩu trái cây tươi vào Việt Nam cần có những điều kiện sau: 1. Thủ tục nhập khẩu trái cây tươi vào Việt Nam Theo quy định tại điểm 2, Điều 1 Thông tư 39/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục vật thể thuộc…

Thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài

– Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan nơi đã làm thủ tục xuất khẩu + Bước 2: Thông tin trên tờ khai hải quan được Hệ thống tự động kiểm tra để đánh giá các điều kiện được chấp…

Thủ tục hải quan: Nhập khẩu gạo

Căn cứ pháp lý Thủ tục nhập khẩu gạo: Căn cứ Quyết định số 4069/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông…

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ ĐẶT GIA CÔNG Ở NƯỚC NGOÀI

1. Trình tự thực hiện: Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhận gia công cho thương nhân nước ngoài thực hiện tương tự như quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Ngoài ra, đối với loại hình này còn phải thực hiện các thủ…

Thủ tục hải quan và điều kiện nhập khẩu phế liệu

1. Cơ sở pháp lý: – Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ – Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương – Bộ Tài nguyên và Môi trường; – Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên…

Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu

– Trình tự thực hiện: + Bước 1: Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu + Bước 2: Thông tin trên tờ khai hải quan được Hệ thống tự động kiểm tra để đánh giá các điều kiện được chấp nhận đăng…

Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu thương mại

– Trình tự thực hiện: – Bước 1: Người khai hải quan thực hiện việc khai báo hải quan và xuất trình hồ sơ hải quan (nếu có), xuất trình thực tế hàng hoá (nếu có) cho cơ quan hải quan. – Bước 2: Công chức hải quan thực hiện việc thông quan hàng hoá…