Vận chuyển trái cây từ Việt Nam đi Australia cước phí ưu đãi

Vận chuyển trái cây từ Việt Nam đi Australia cước phí ưu đãi

Vận chuyển trái cây từ Việt Nam đi Australia cước phí ưu đãi Chỉ riêng với thị trường Australia, trái cây Việt Nam vô cùng đắt hàng. Đặc biệt là các loại quả nhiệt đới như vải, sầu riêng, thanh long,… đã tăng số lượng tiêu thụ lên 84% so với cùng kỳ năm trước…