manifest là gì

Manifest là gì – Tìm hiểu về chi tiết các thông tin và lưu ý

Khai manifest là một hành động rất quan trọng trong quy trình nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên đối với những người mới tìm hiểu về xuất nhập khẩu thì để hiểu về định nghĩa này cũng không phải dễ. Vì đây là một tác vụ chuyên sâu. Do vậy, Airport Cargo trong bài viết…

hóa đơn xuất nhập khẩu

Hóa đơn xuất nhập khẩu – Quy định, nguyên tắc không thể không biết

Trong quá trình xuất nhập khẩu, có những loại giấy tờ rất quan trọng. Trong bài lần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về Packing list. Vậy, trong bài viết này, cùng tìm hiểu về hóa đơn xuất nhập khẩu với Airport Cargo. Cũng là một trong số những loại giấy tờ hết sức…