van tai da phuong thuc quoc te

Vận tải đa phương thức quốc tế – Điều kiện kinh doanh vận tải quốc tế !!

Vận tải đa phương thức quốc tế là phương thức vận tải tối ưu đang được các nước trên thế giới và các doanh nghiệp dịch vụ giao nhận logistics quan tâm. Có nhiều loại hình thức vận tải đa phương thức trên thế giới, cùng AirportCargo tìm hiểu xem các loại vận tải đa phương…

van chuyen hang nguy hiem

Thủ tục xin giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm – AirportCargo

Với mặt hàng nguy hiểm để được vận chuyển bắt buộc phải xin giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm trước sau đó mới tiến hành việc vận chuyển. Để biết được loại hàng nào thuộc diện hàng nguy hiểm, đồng thời nắm được thủ tục xin cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm…

Thuê tàu và uỷ thác thuê tàu, thuê tàu phương tiện vận tải – AirportCargo

Trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán quốc tế, việc thuê phương tiện vận tải được tiến hành dựa vào ba căn cứ: Những thỏa thuận của hai bên xuất khẩu – nhập khẩu trong hợp đồng mua bán, tính chất của hàng hóa và điều kiện vận tải. Để hiểu thêm về hình…