Những điều cần lưu ý khi nhập khẩu hàng vào Úc

Yêu cầu của hải quan Úc đối với hàng nhập khẩu. Tất cả hàng hoá nhập khẩu vào Úc phải được hải quan thông quan. Khi nhập khẩu hàng hoá, Cơ quan Hải quan có thể cung cấp thông tin về thuế và các quy định nhập khẩu, như các yêu cầu về thông quan, các hàng…

Thủ tục nhận hàng quà biếu từ nước ngoài về Việt Nam theo qui định của cơ quan Hải Quan

Thủ tục nhận hàng quà biếu từ nước ngoài là thắc mắc của nhiều khách hàng cá nhân nhờ tư vấn về những thủ tục nhận hàng quà biếu của thân nhân, bạn bè từ nước ngoài gửi về. Sau đây chúng tôi xin trích dẫn trả lời của cơ quan Hải Quan về những thủ…

Thời gian là vàng và mỗi giây, mỗi phút đều ẩn chưa vô vàn cơ hội kinh doanh!

Nắm bắt và tận dụng được thời gian sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều cơ hội giao thương, gia tăng doanh số cho cá nhân/doanh nghiệp. Bên cạnh đó, xu thế hội nhập cùng sự phát triển của thương mại điện tử trong những năm gần đây khiến cho nhu cầu chuyển phát nhanh 24/7 hàng…