Thủ tục nhận hàng quà biếu từ nước ngoài về Việt Nam theo qui định của cơ quan Hải Quan

Thủ tục nhận hàng quà biếu từ nước ngoài là thắc mắc của nhiều khách hàng cá nhân nhờ tư vấn về những thủ tục nhận hàng quà biếu của thân nhân, bạn bè từ nước ngoài gửi về. Sau đây chúng tôi xin trích dẫn trả lời của cơ quan Hải Quan về những thủ…

Thời gian là vàng và mỗi giây, mỗi phút đều ẩn chưa vô vàn cơ hội kinh doanh!

Nắm bắt và tận dụng được thời gian sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều cơ hội giao thương, gia tăng doanh số cho cá nhân/doanh nghiệp. Bên cạnh đó, xu thế hội nhập cùng sự phát triển của thương mại điện tử trong những năm gần đây khiến cho nhu cầu chuyển phát nhanh 24/7 hàng…