Quy trình nhập khẩu hàng hóa

Quy trình nhập khẩu hàng hóa gồm nhiều khâu có liên quan chặt chẽ với nhau, giúp cho các doanh nghiệp trong nước có thể thực hiện một cách thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng. Nhập khẩu là việc mua hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất…

Cách tìm nguồn hàng Trung Quốc

Hàng hóa Trung Quốc đang là nguồn cung cấp chính cho thị trường Việt Nam hiện nay. Việc tìm nguồn hàng Trung Quốc không phải quá khó khăn, mỗi một nguồn lại có những ưu, nhược điểm khác nhau và bạn cần xem xét để lựa chọn. Hàng Trung Quốc với những ưu điểm là…