Tiêu chuẩn kích thước các loại container, chiều dài, cao của container

Container là phương tiện vận tải mang tính chất quốc tế do đó thiết kế của nó luôn tuân theo một tiêu chuẩn nhất định. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiêu chuẩn kích thước các loại container, chiều dài, cao của container Tiêu chuẩn chung của Container Theo định nghĩa của hiệp hội…