Thủ tục hải quan đối với hàng hóa của người xuất cảnh, nhập cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh qua biên giới.

Trình tự thực hiện Bước 1. Người khai hải quan (chủ hàng, người điều khiển phương tiện) phải khai báo hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu trên tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu và khai báo phương tiện vận tải xuất cảnh/nhập cảnh trên tờ khai phương tiện xuất cảnh/nhập cảnh, đồng thời phải nộp…

Thủ tục nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm

1/ Căn cứ pháp lý: Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định yề quản lý mỹ phẩm. Các sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu…

Thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh khi hệ thống VNACCS có sự cố

Bộ Tài chính nhận được báo cáo vướng mắc của Hải quan địa phương liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh trong trường hợp hệ thống gặp sự cố. Về việc này, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau: 1. Hồ sơ hải quan: a) Tờ khai…

Thủ tục hải quan thanh khoản hàng bán tại cửa hàng miễn thuế

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014 Thủ tục thanh khoản hàng bán tại cửa hàng miễn thuế. – Trình tự thực hiện: Bước 1: Thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế chuẩn bị hồ sơ thanh khoản nộp cho cơ quan hải quan (theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 148/2013/TT-BTC…

Thủ tục nhập khẩu dụng cụ, thiết bị thể thao đã qua sử dụng

1/ Căn cứ pháp lý: Theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, Thông tư 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công thương thì mặt hàng nêu trên đã qua sử dụng có mã HS theo phân nhóm 9506 không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu. 2/ Hồ sơ: –…

Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu về phục vụ sản xuất thực phẩm chức năng

1/ Căn cứ pháp lý: Căn cứ quy định tại Khoản 7, Điều 13, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì:  Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu…

Thủ tục hải quan nhập khẩu xe ôtô mới 100% 7 chỗ ngồi từ Mỹ về để kinh doanh.

1/ Căn cứ pháp lý: Căn cứ Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 : Tại Điều 14 quy định: 1. Chỉ doanh nghiệp mới được xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô. 2. Doanh nghiệp được quyền nhập khẩu ô tô sau khi đáp ứng các điều kiện và được cấp. Giấy phép kinh…

Thủ tục hải quan đối với xe ô tô không quá 9 chỗ ngồi

1/ Căn cứ pháp lý: Nghị Định 187/2013/NĐ-CP Thông tư  20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011. Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/32006 Thông tư Liên tịch số  25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14/6/2010. Kiểm tra CLNN theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006. Thông tư 31/2009/TT-BGTVT ngày 19/11/2009. Thông tư 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011. Thông tư 55/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014. 2/ Hồ sơ: Thực hiện theo Điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC bao gồm: – Tờ khai Hải quan…

Thủ tục hải quan sao y tờ khai hải quan

1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân có hàng hóa thuộc đối tượng hoàn thuế quy định tại Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính hoặc thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ hợp đồng gia công, khi làm thủ tục hoàn thuế…