Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế.

– Trình tự thực hiện: I. Trước khi chuyến hàng đến: 1. Trách nhiệm của doanh nghiệp: 1.1. Tiếp nhận bản lược khai hàng hóa từ đối tác nước ngoài; chuyển bản lược khai hàng hóa cho Chi cục Hải quan chậm nhất 02 giờ (đối với hành trình bay tuyến dài – trên 06 giờ…

Thủ tục hải quan xuất khẩu kim cương thô

– Trình tự thực hiện: – Bước 1: doanh nghiệp xin cấp giấy chứng nhận KP ( Kimberley Process) cho lô hàng kim cương tại phòng quản lý xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương. – Bước 2: Doanh nghiệp đăng ký tờ khai Hải quan xuất khẩu (HQXK) lô hàng kim cương thô. –…

Thủ tục hải quan đối với ô tô khi nhập cảnh (tạm nhập)

– Trình tự thực hiện: Bước 1: Người khai hải quan nộp và/hoặc xuất trình các giấy tờ, hồ sơ. Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và làm thủ tục hải quan cho phương tiện. – Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan. – Thành…

Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư đặt gia công ở nước ngoài

– Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư. Bước 2: Thông tin trên tờ khai hải quan được Hệ thống tự động kiểm tra để đánh giá các điều kiện được chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp khai…

Thủ tục sao y tờ khai hải quan bản chính do cơ quan hải quan lưu trong bộ hồ sơ hoàn, không thu thuế

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014 Thủ tục sao y tờ khai hải quan bản chính do cơ quan hải quan lưu trong bộ hồ sơ hoàn, không thu thuế – Trình tự thực hiện: – Bước 1: Người nộp thuế có hàng hóa thuộc đối tượng hoàn thuế quy định tại Điều…

Thủ tục nhập khẩu hải quan đối với xe đầu kéo

1/ Căn cứ pháp lý: – Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ: Ô tô các loại đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu nếu bảo đảm điều kiện: loại đã qua sử dụng không quá 5 (năm) năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu. – Kiểm tra CLNN theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày…

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa của người xuất cảnh, nhập cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh qua biên giới.

Trình tự thực hiện Bước 1. Người khai hải quan (chủ hàng, người điều khiển phương tiện) phải khai báo hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu trên tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu và khai báo phương tiện vận tải xuất cảnh/nhập cảnh trên tờ khai phương tiện xuất cảnh/nhập cảnh, đồng thời phải nộp…