Đường đi từ Thành Phố Hồ Chí Minh đến núi Bà Đen Tây Ninh

Núi Bà Đen là địa danh nổi tiếng hàng đầu ở Tây Ninh, được coi là nóc nhà Đông Dương với độ cao lên đến 986m. Rất nhiều du khách ở thành phố Hồ Chí Minh muốn đến đây du lịch và thắc mắc về đường đi đến địa điểm này. Hãy cùng dịch vụ xe…