Dịch vụ thuê xe tải giá rẻ và uy tín

Hiện nay, giá cước chuyển phát nhanh đang một ngày tăng cao do nhu cầu vận chuyển hàng hóa đến từ các hình thức giao hàng online trên thị trường thương mại điện tử tăng mạnh. Đặc biệt là đối với các dịch vụ giao hàng trong khu vực nội thành TP.HCM và Hà Nội đang một ngày đắt đỏ. Chính…

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá vận tải đa phương thức quốc tế vận chuyển từ nước ngoài đến Việt Nam và giao trả hàng hóa cho người nhận hàng trong lãnh thổ Việt Nam

Trình tự thực hiện: Trách nhiệm của người vận tải: Bước 1: Làm thủ tục hải quan để chuyển cảng hàng hoá; Bước 2: Luân chuyển hồ sơ hải quan giữa hải quan cảng đi, hải quan cảng đến; đảm bảo nguyên trạng hàng hoá, niêm phong hải quan (nếu có), niêm phong của hãng vận tải…

Thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cảng

Trình tự thực hiện:  – Đối với cá nhân, tổ chức Trách nhiệm của người vận tải: + Làm thủ tục hải quan để chuyển cảng hàng hoá; + Luân chuyển hồ sơ hải quan giữa hải quan cảng đi, hải quan cảng đến; + Đảm bảo nguyên trạng hàng hoá, niêm phong hải quan…

Thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính

 Trình tự thực hiện: Bước 1:  Doanh nghiệp thay mặt chủ hàng làm thủ tục hải quan, xuất trình hồ sơ, bưu gửi để công chức hải quan kiểm tra theo yêu cầu. Bước 2: Cơ quan hải quan thực hiện làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định.…

Thủ tục nhập khẩu nhập khẩu trang thiết bị y tế

1/ Căn cứ pháp lý: Căn cứ quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; công văn 3593/BYT-CB-TC ngày 23/6/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn Nghị định 36/2016/NĐ-CP. Theo đó các trang thiết bị y tế nhập khẩu phải được đăng ký lưu hành, trang thiết bị y tế…

Thủ tục hải quan đối với điện thoại di động

1/ Căn cứ pháp lý: Nghị Định 187/2013/NĐ-CP Thông tư  18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014. 2/ Hồ sơ: Thực hiện theo Điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC. – Tờ khai Hải quan : 02 bản chính. – Hợp đồng mua bán: 01 bản chụp. – Hóa đơn Thương mại : 01 bản chụp. – Bản kê chi tiết hàng hóa đối với…

Thủ tục xử lý hàng tồn đọng kho ngoại quan

Trình tự thực hiện: Bước 1:  Thông báo về hàng hóa gửi trong kho ngoại quan 1. Chậm nhất là 15 ngày, trước ngày hợp đồng thuê kho ngoại quan hoặc hợp đồng gia hạn thuê kho ngoại quan hết hạn, chủ kho ngoại quan có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ hàng…