Thủ tục hải quan đối với hàng hoá vận tải đa phương thức quốc tế vận chuyển từ nước ngoài đến Việt Nam và giao trả hàng hóa cho người nhận hàng trong lãnh thổ Việt Nam

Trình tự thực hiện: Trách nhiệm của người vận tải: Bước 1: Làm thủ tục hải quan để chuyển cảng hàng hoá; Bước 2: Luân chuyển hồ sơ hải quan giữa hải quan cảng đi, hải quan cảng đến; đảm bảo nguyên trạng hàng hoá, niêm phong hải quan (nếu có), niêm phong của hãng vận tải…

Thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cảng

Trình tự thực hiện:  – Đối với cá nhân, tổ chức Trách nhiệm của người vận tải: + Làm thủ tục hải quan để chuyển cảng hàng hoá; + Luân chuyển hồ sơ hải quan giữa hải quan cảng đi, hải quan cảng đến; + Đảm bảo nguyên trạng hàng hoá, niêm phong hải quan…

Thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính

 Trình tự thực hiện: Bước 1:  Doanh nghiệp thay mặt chủ hàng làm thủ tục hải quan, xuất trình hồ sơ, bưu gửi để công chức hải quan kiểm tra theo yêu cầu. Bước 2: Cơ quan hải quan thực hiện làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định.…

Thủ tục nhập khẩu nhập khẩu trang thiết bị y tế

1/ Căn cứ pháp lý: Căn cứ quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; công văn 3593/BYT-CB-TC ngày 23/6/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn Nghị định 36/2016/NĐ-CP. Theo đó các trang thiết bị y tế nhập khẩu phải được đăng ký lưu hành, trang thiết bị y tế…

Thủ tục hải quan đối với điện thoại di động

1/ Căn cứ pháp lý: Nghị Định 187/2013/NĐ-CP Thông tư  18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014. 2/ Hồ sơ: Thực hiện theo Điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC. – Tờ khai Hải quan : 02 bản chính. – Hợp đồng mua bán: 01 bản chụp. – Hóa đơn Thương mại : 01 bản chụp. – Bản kê chi tiết hàng hóa đối với…

Thủ tục xử lý hàng tồn đọng kho ngoại quan

Trình tự thực hiện: Bước 1:  Thông báo về hàng hóa gửi trong kho ngoại quan 1. Chậm nhất là 15 ngày, trước ngày hợp đồng thuê kho ngoại quan hoặc hợp đồng gia hạn thuê kho ngoại quan hết hạn, chủ kho ngoại quan có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ hàng…

Thủ tục xác định trước xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

Trình tự thực hiện: – Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận trước xuất xứ tại Cục Hải quan tỉnh/thành phố, ít nhất 90 ngày trước khi nhập khẩu hàng hóa. – Bước 2: Cục Hải quan tỉnh/thành phố tiếp nhận, kiểm tra số lượng chứng từ hồ sơ…

Vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không

Air cargo là hàng hóa vận chuyển bằng máy bay, hay còn gọi là bằng đường hàng không. Đây là phương thức mà hàng được chuyển bằng máy bay chở hàng chuyên dụng (tiếng Anh là Cargo Aircraft, hay Freighter), hoặc chở trong phần bụng của máy bay hành khách (Passenger Plane) Hàng hóa vận…

Thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng, nguyên liệu nhập khẩu, tạm nhập

Trình tự thực hiện: + Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị làm thủ tục hải quan đối với khí và LPG nhập, tạm nhập. + Bước 2: Kiểm tra hồ sơ (trường hợp có nghi vấn với chứng từ bản chụp, Chi cục Hải quan yêu cầu doanh nghiệp xuất trình bản…

Thủ tục hải quan đối với hành lý ký gửi bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn tại sân bay quốc tế

Trình tự thực hiện: (1) Công việc của cơ quan Hàng không: a) Cuối mỗi chuyến bay, cơ quan Hàng không thu gom toàn bộ hành lý bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn (nếu có). b) Lập 02 bản kê; nội dung bản kê gồm: tên Hãng hàng không, số hiệu chuyến bay, thời…