Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

– Trình tự thực hiện: Bước 1: Người khai hải quan khai và nộp hồ sơ hải quan (thủ tục này không áp dụng đối với nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn…

Thủ tục thành lập kho ngoại quan

1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu thành lập kho ngoại quan lập bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 gửi Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố. Bước 2: Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố kiểm tra…

Thủ tục thay tờ khai hải quan (thủ công- điện tử)

Trình tự thực hiện: I. Thực hiện bằng phương thức thủ công: + Bước 1: Người khai hải quan có văn bản gửi cơ quan hải quan (Chi cục Hải quan) nơi đăng ký tờ khai giải trình lý do đề nghị thay tờ khai hải quan khác; + Bước 2: Cơ quan hải quan (Lãnh đạo…

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ

– Trình tự thực hiện: Bước 1:  Trước khi chuyến hàng đến, doanh nghiệp chuyển phát nhanh (i) tiếp nhận bản lược khai hàng hóa từ đối tác nước ngoài; chuyển bản lược khai hàng hóa cho Chi cục Hải quan chậm nhất 02 giờ trước khi chuyến hàng được vận chuyển đến địa điểm…

Dịch vụ hải quan tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế có cảng biển và cảng hàng không lớn nhất cả nước. Tại đây hiện có rất nhiều các doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ liên quan đến thủ tục thông quan hàng hóa. Công ty TNHH AirPortCargo chúng tôi là một Đại lý hải…

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế.

– Trình tự thực hiện: I. Trước khi chuyến hàng đến: 1. Trách nhiệm của doanh nghiệp: 1.1. Tiếp nhận bản lược khai hàng hóa từ đối tác nước ngoài; chuyển bản lược khai hàng hóa cho Chi cục Hải quan chậm nhất 02 giờ (đối với hành trình bay tuyến dài – trên 06 giờ…