Tổ chức vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không

Tổ chức vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không 1. Cơ sở pháp lý của vận tải hàng không quốc tế  1.1.Các điều ước quốc tế về vận tải hàng không  – Công ước Vác-sa-va 1929 Vận tảỉ hàng không quốc tế được điều chỉnh chủ yếu bởi Công ước quốc tế để thống…

Xuất khẩu, vận tải bằng đường hàng không từ Việt Nam đi các nước

Xuất khẩu, vận tải bằng đường hàng không từ Việt Nam đi các nước 1/ Quy định chung     Đóng gói: Không chấp nhận các bao gói bằng giấy cát tông cũ, bao gói chất lượng kém. Đối với hàng ướt, điều kiện đóng gói phải theo tiêu chuẩn đã được quy định của…