Xuất khẩu, vận tải bằng đường hàng không từ Việt Nam đi các nước

Xuất khẩu, vận tải bằng đường hàng không từ Việt Nam đi các nước 1/ Quy định chung     Đóng gói: Không chấp nhận các bao gói bằng giấy cát tông cũ, bao gói chất lượng kém. Đối với hàng ướt, điều kiện đóng gói phải theo tiêu chuẩn đã được quy định của…